Ejer- og andelsboligforeninger

 • Abel
 • »
 • Ejer- og andelsboligforeninger

Som eksperter på ejer- og andelsboligforeninger løser vi alle administrative og juridiske opgaver, der relaterer sig til området.

Vi lægger stor vægt på at have tæt kontakt til bestyrelserne i de ejer – og andelsboligforeninger vi administrerer. Der deltager altid en advokat i budgetmøder og på generalforsamlinger, hvor vi normalt også varetager dirigenthvervet. Vi deltager også i bestyrelsesmøder, hvis dette er påkrævet.

Udover bogføring, daglig administration og forvaltning rådgiver vi foreningen om økonomiske og juridiske forhold af enhver art, som knytter sig til administrationen.

Som eksempler på rådgivning kan nævnes:

 • Prisfastsættelse i forbindelse med regnskabsaflæggelse
 • Foreningens hensættelsespolitik
 • Rådgivning om betydning af ny lovgivning indenfor retsområdet
 • Rådgivning ved belåning og om omprioritering
 • A jourføring af vedtægter
 • Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelses – og genopretningsarbejder

Vi tilbyder vores andelsboligforeninger online adgang til alle regnskabs- og driftsmæssige oplysningerne gennem BestyrelsesWeb.

Rådgivningen af ejer – eller andelsboligforeningen sker altid på et højt fagligt og juridisk niveau, hvilket sparer foreningen udgifter til ekstern advokatbistand.

Typiske administrationsydelser omfatter:

 • Opkrævning af: boligafgift, bidrag til ejerforeninger, aconto udgifter mv.
 • Rykkerprocedurer/påkravsskrivelser
 • Beregning af stigninger i boligydelse og bidrag
 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme- og andre forbrugsregnskaber
 • Kontakt til andelshavere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Bogføring samt kontrol og betaling af fakturaer samt faste udgifter
 • Økonomisk og kommerciel rapportering
 • Budgetlægning på såvel drift som vedligeholdelse
 • Lønbehandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakter for ansatte i ejendommes drift, bistand til udarbejdelse af de lovpligtige APVére og medarbejder udviklingssamtaler.
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler
 • Håndtering af indflytninger og fraflytninger herunder flytteafregninger
 • Regnskabsaflæggelse
 • Deltagelse i budget- og regnskabsmøder
 • Opstilling af andelenes maksimalværdi
 • Deltagelse i generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af og rådgivning vedr. ex. leverandøraftaler
 • Løbende tilpasning til nye lovkrav
 • Kontakt og håndtering af indberetninger til offentlige myndigheder
 • Vejledning og overblik over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
 • Udarbejdelse af kort- og langsigtede budgetter
 • Bistand og foretagelse af omprioritering af foreningens lån
 • Gennemførelse af udsættelser og eksklusionssager via vores inkassoafdeling
 • Generel rådgivning

 

Kontakt

Flemming Dahl

Advokat (H), Partner
E: fd@abel.dk
T: +45 89 31 90 70
M: +45 23 10 48 82

Lone Møller

Advokat (H) LL. M.
E: lm@abel.dk
T: +45 89 31 90 29
M: +45 21 23 00 27

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Arosgaarden
Åboulevarden 31, 3. tv.
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen