Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma, bistår med oprettelse og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter.

  • Abel
  • »
  • Familieret
  • »
  • Retten til selvbestemmelse over fremtidige personlige og økonomiske forhold er styrket

Retten til selvbestemmelse over fremtidige personlige og økonomiske forhold er styrket

Pr. 1. september 2017 er lov om fremtidsfuldmagter trådt i kraft. Loven giver borgerne mulighed for selv at udpege en person til engang i fremtiden at træde til, hvis man som følge af svækket mental funktion, helbred eller lignende mister evnen til selv at varetage sine personlige og økonomiske forhold. Det er således muligt i god tid at afgøre, hvem der skal hjælpe én med livets forhold i fremtiden, hvis man eksempelvis rammes af en demenssygdom eller kommer ud for en ulykke.

Fremtidsfuldmagten kan afgives til både at vedrøre personlige og økonomiske forhold. Fuldmagten kan endvidere afgrænses konkret, eksempelvis til salg af fast ejendom. Det er således muligt at udpege én eller flere fremtidige repræsentanter, der på baggrund af fuldmagten kan træffe beslutninger om eksempelvis ens bankforretninger og køb og salg af fast ejendom samt træffe beslutninger om varetagelse af ens forhold over for offentlige myndigheder vedrørende pleje og omsorg mv.

Fuldmagten oprettes digitalt i det nye fremtidsfuldmagtsregister og skal dernæst vedkendes for en notar. Fuldmagten er herefter gyldig, men sættes først i kraft, når Statsforvaltningen træffer afgørelse herom. Anmodning om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft indgives til Statsforvaltningen af enten én selv – eller af den eller de fremtidsfuldmægtige, der fremgår af fremtidsfuldmagten. Anmodningen til Statsforvaltningen skal som hovedregel ledsages af en lægeerklæring om, at fuldmagtsgiveren har mistet evnen til selv at varetage de forhold, som fremtidsfuldmagten vedrører.

Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma, bistår i hele processen omkring oprettelse og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Arosgaarden
Åboulevarden 31, 3. tv.
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen