Mulighed for omdannelse af andelsboliger til ejerlejligheder – Ny lovgivning

  • Abel
  • »
  • Foreningsret
  • »
  • Mulighed for omdannelse af andelsboliger til ejerlejligheder – Ny lovgivning

Regeringen nedsatte i juni 2016 et udvalg, der skulle vurdere mulighederne og konsekvenserne ved ophævelse eller lempelse af ejerlejlighedslovens forbud mod opdeling i ejerlejligheder. Udvalget har nu fremlagt en rapport, som åbner op for muligheden for udstykning i ejerlejligheder for så vidt angår enkelte ejendomme.

Omkring 13.300 andelslejligheder i etageejendomme er i dag begrænset af forbuddet mod opdeling i ejerlejligheder. Et flertal af udvalgets medlemmer konkluderede, at ejerlejlighedslovens forbud mod opdeling af ejendomme tilhørende private andelsboliger i etagebyggeri opført efter 1966 bør ophæves for at sikre en ligestilling med opdelingsforbuddet for ældre private udlejningsejendomme, og eftersom disse ejendomme ved etablering kunne have valgt at etablere ejerlejligheder i stedet for andelsboliger.

Ifølge den rapport, som udvalget bag moderniseringen af ejerlejlighedsloven har udarbejdet, vurderes det, at ca. 37 pct. af de andelslejligheder, der i første omgang får muligheden for at omdanne sig, har et økonomisk incitament til at gøre det.

Såfremt det tillades at omlægge disse andelslejligheder til ejerboliger, vil de nuværende andelshavere få en betydelig gevinst, når andelsboligen sælges som ejerlejlighed. Regeringen vil se nærmere på den skattemæssige behandling af disse gevinster.

Der er ligeledes enighed i udvalget om at ophæve opdelingsforbuddet vedrørende ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhvervslokale.

For yderligere information kontakt advokat Torben Winnerskjold eller advokatfuldmægtig Anne Buus Christensen.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Sønder Allé 9
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen