Den nye ferielov

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft.

Med den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes i modsætning til i dag, hvor vi optjener og afholder ferie forskudt.

Ferieåret ændres samtidig, således at ferieåret fremadrettet løber fra 1. september til 31. august. Den optjente ferie kan afholdes i 16 måneder efter ferieårets begyndelse, dvs. at ferie optjenes 1. september til 31. august og kan afholdes 1. september til 31. december året efter.

De nye regler indebærer som i dag, at lønmodtagere hver måned optjener 2,08 dages ferie, som kan afholdes umiddelbart herefter.

I praksis kan dette – særligt i forbindelse med overgangen til de nye regler – give visse udfordringer, såfremt en lønmodtager ønsker at afholde mere ferie, end der på det pågældende tidspunkt er optjent. I dette tilfælde åbner den nye ferielov mulighed for at indgå aftale med sin arbejdsgiver om, at afholde ferie på forskud. Dette nye begreb kaldes forskudsferie. Arbejdsgiveren er dog ikke forpligtet til at acceptere dette.

Til illustration kan nævnes det tilfælde, at en medarbejder ønsker at afholde efterårsferie i uge 42 i år 2020. Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvilket indebærer at medarbejderen i uge 42 alene har optjent 2,08 dages ferie. Idet medarbejderen har behov for 5 hele feriedage, vil afholdelsen af efterårsferien forudsætte, at medarbejderen indgår aftale med sin arbejdsgiver om afholdelse af forskudsferie. De afholdte, men endnu ikke optjente feriedage, vil efterfølgende blive optjent af medarbejderen i oktober og november måned 2020, hvor arbejdsgiveren vil kunne modregne de her optjente feriedage i de allerede afholdte feriedage.

Den nye ferielov regulerer alene de 5 lovbestemte ferieuger. Yderligere feriedage i henhold til aftale eller overenskomst, herunder feriefridage, vil således ikke blive påvirket af den nye ferielov.

 

Overgangsordning

Den nye ferielov indeholder en række overgangsregler, som sikrer overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie og forrykkelsen af ferieåret.

I optjeningsåret 2018 (de gamle regler) optjente man som lønmodtager ferie på sædvanlig vis, som også skal afholdes på sædvanlig vis, hvilket vil sige at den i 2018 optjente ferie skal afholdes i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020 som hidtil.

Allerede 1. januar 2019 skete der dog en ændring i reglerne omkring optjening af ferie. De ændrede regler indebærer, at den ferie der optjenes i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 (16,64 dage) kan afholdes i perioden 1. maj – 31. september 2020.

Den ferie som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses (indefrysningsperioden), så ferien hverken kan afholdes eller udbetales før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren skal indberette lønmodtagerens opgjorte feriemidler for indefrysningsperioden til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som herefter hæfter for betalingen heraf til medarbejderen. Arbejdsgiveren er af likviditetsmæssige årsager dog ikke forpligtet til at indbetale beløbet til fonden i forbindelse med indberetningen, men afvente at medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

De indefrosne feriemidler forrentes frem til udbetalingen.

Feriemidlerne beskattes først hos lønmodtageren i forbindelse med udbetalingen, og ikke i forbindelse med arbejdsgiverens indberetning heraf.

Begrundelsen for indefrysningen er, at lønmodtagere i modsat fald vil opnå ret til 10 ugers ferie i et ferieår, hvilket man fra lovgivers side har fundet uholdbart i forhold til samfundsøkonomien og arbejdsgivernes likviditet.

Fra den 1. september 2020 træder de nye regler omkring samtidighedsferie i kraft, som vil være gældende fremadrettet.

 

Såfremt du ønsker rådgivning omkring ferielovgivningen, er du velkommen til at kontakte advokat Jens Amstrup Møller (jam@abel.dk).

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Arosgaarden
Åboulevarden 31, 3. tv.
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen