Afskaffes iværksætterselskaberne?

Hvert år inden Folketinget åbner et nyt folketingsår udsender regeringen et lovprogram, som indeholder de lovforslag og forslag til folketingsbeslutninger, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret.

Det fremgår bl.a. af dette års lovprogram, at regeringen vil udarbejde et lovforslag, som skal afskaffe muligheden for at stifte iværksætterselskaber (IVS). Lovforslaget vil forventeligt indeholde en række overgangsbestemmelser, som skal give nuværende iværksætterselskaber en periode til at opbygge den fornødne minimumskapital til at blive omregistreret til et anpartsselskab (ApS).

Iværksætterselskaber
Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterselskab i Danmark.

Iværksætterselskabet er særligt kendetegnet ved, at det alene kræver en selskabskapital på kr. 1. Formålet med at gøre det muligt for stiftelse af iværksætterselskaber i Danmark var, at det skulle være muligt for iværksættere at starte en virksomhed op i selskabsform uden nødvendigvis at have kapitalen til at stifte et anpartsselskab.

Forhåbningen hermed var, at iværksætterselskaberne gennem vækst skulle generere en tilstrækkelig kapital til at kunne omdannes til et anpartsselskab.

En undersøgelse foretaget af Experian, FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv har vist, at alene 3 pct. af de registrerede iværksætterselskaber har formået at øge selskabskapitalen fra kr. 1 til kr. 50.000, som er en forudsætning for at kunne omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

I et forslag til beslutningsforslag omkring afskaffelse af iværksætterselskaberne fremgår det, at det har vist sig, at iværksætterselskaberne anvendes til at begå økonomisk kriminalitet, og iværksætterselskabernes gæld til det offentlige er stigende. Gæld som nu kan vise sig vanskelig at inddrive.

Indførelsen af muligheden for oprettelse af et iværksætterselskab har derfor ikke haft den tilsigtede effekt. Dette er baggrunden for, at regeringen nu ønsker at afskaffe muligheden for at stifte et iværksætterselskab i Danmark.

Afskaffelsen af iværksætterselskaberne
Med det kommende lovforslag vil muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber blive afskaffet.

De allerede eksisterende iværksætterselskaber vil forventeligt få en overgangsperiode på 2 år, inden for hvilken de forpligtes til at opbygge den nødvendige selskabskapital til omdannelse til et anpartsselskab. Såfremt dette ikke opnås inden for overgangsperioden, vil Erhvervsstyrelsen forventeligt blive tillagt beføjelser til at tvangsopløse iværksætterselskabet.

I forbindelse med afskaffelsen af iværksætterselskabet vil regeringen i samme forbindelse fremsætte forslag om nedsættelse af minimumskapitalen for anpartsselskaber fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Fra den 1. juli 2018 nedsattes minimumskapitalen for aktieselskaber i øvrigt fra kr. 500.000 til kr. 400.000.

Det er endnu uvist, hvornår regeringen vil fremsætte lovforslaget, og om lovforslaget får det indhold, som er gennemgået ovenfor.

Såfremt du ønsker rådgivning omkring omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber eller anden selskabsretlig rådgivning, er du velkommen til at kontakte os.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Sønder Allé 9
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen